Cobertura del remate de Primavera 2012

CASAMÚ EN CANAL RURAL SATELITAL.
Cobertura periodística del 19º Remate de Primavera (29 de Agosto 2012)                                                                                                                                           

Periodista: Antonio Monteagudo. www.agendaganadera.com/blog/